Po uzupełnieniu wymaganych informacji, sprawa trafi bezpośrednio do Likwidatora szkód S-PLUS, który natychmiast zajmie się Państwa sprawą.

Zdjęcia uszkodzeń można dodać w kolejnym kroku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zmianami) z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz oświadczam, że dane osobowe w rozumieniu wyżej wymienionej Ustawy przekazuję dobrowolnie. Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywane informacji marketingowych oraz ofert handlowych. Przetwarzanie danych osobowych, w celu ułatwienia kontaktu z Klientem następuje przez: S PLUS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września